Gladys

Slovník pojmů


poskytovatel- společnost provozující online aukční systém, který umožňuje vyhlašovateli zpeněžit předmět aukce, stanovit podmínky zpeněžení a převodu vlastnických či užívacích práv k předmětu aukce

vyhlašovatel- je osoba zadávající provedení aukce, dispozičně oprávněná vůči předmětu aukce, která má v úmyslu předmět aukce zpeněžit

neregistrovaný uživatel – uživatel, který není registrovaný způsobem dle OP aukčního systému poskytovatele

registrace - podmínkou užívání aukčního systému je bezplatná registrace uživatele. Neregistrovaní uživatelé nemají přístup k účtu uživatele, ani do detailu předmětu aukce.

neověřený uživatel - registrovaný uživatel, kterému ještě nebyl aktivován plně uživatelský účet vyhlašovatelem aukce

uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela smlouvu o užívání aukčního systému

uživatelský účet – administrační rozhraní určené registrovaným uživatelům, které je opravňuje přihlásit se ke službám aukčního systému pod unikátním uživatelským jménem a využívat jeho služby;

účastník – osoba, která splňuje podmínky dané právním řádem České republiky pro nabytí předmětu aukce a současně splnila podmínky stanovené vyhlašovatelem aukce a aukční vyhláškou

předmět aukce - movitá nebo nemovitá věc, popřípadě i práva, a dále jejich soubory, jejichž prodej je realizován prostřednictvím aukce a je popsán v aukční vyhlášce

aukce - softwarový nástroj pracující na internetu jako zpoplatněná veřejná služba sloužící k výběru nabídky účastníka. Provádí se na základě zadání vyhlašovatele za účelem zpeněžení předmětu aukce. Realizuje se prostřednictvím internetového rozhraní v elektronické aukční síni, kde jednotliví účastníci činí nabídky v souladu s těmito OP a dále aukční vyhláškou.

aukční vyhláška - samostatný dokument vydávaný poskytovatelem, který upřesňuje podmínky účasti v jednotlivých aukcích a předmět aukce

vítěz - účastník, který učinil v aukci nejvyšší (nejlepší) nabídku

aukční systém - softwarové prostředí - aplikace v aktuálně použité verzi zvolené poskytovatelem, které bude využito k provedení aukce

elektronická aukční síň - softwarová část aplikace zpřístupněná účastníkům aukce, obsahující informace, ke kterým mají účastníci přístup, a v níž se evidují jednotlivé nabídky účastníků

nabídka - je nabídka peněžité částky, představující kupní cenu předmětu aukce, učiněná účastníkem v měně stanovené aukční vyhláškou, převyšující jak minimální nabídku, tak i nejvyšší nabídku učiněnou jiným účastníkem alespoň o minimální příhoz, nejvýše však o maximální příhoz.

nejnižší podání - je finanční částka stanovená aukční vyhláškou, představující nejnižší možnou cenu předmětu aukce

minimální příhoz - je finanční částka stanovená aukční vyhláškou, představující minimální možné navýšení nad poslední platnou nabídku účastníka

maximální příhoz - je finanční částka stanovená aukční vyhláškou, představující maximální možné navýšení nad poslední platnou nabídku

kup teď - nabídka s volbou Kup Teď je návrhem vyhlašovatele na uzavření smlouvy za předem stanovenou cenu, učiněnou neurčitému okruhu účastníků. Smlouva je uzavřena s účastníkem, který jako první oznámí prostřednictvím aukčního systému, že nabídku bez výhrad přijímá

aukční jistota - finanční prostředky složené účastníkem aukce v souladu s aukční vyhláškou sloužící k pokrytí nákladů spojených s aukcí včetně odměny poskytovatele, v případě nedodržení podmínek aukce ze strany vítěze slouží k pokrytí nákladů spojených s aukcí.

Nahlásit chybu: info@weprove.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace